Dødsfald

Registrering af dødsfald sker på baggrund af lægens dødsattest. Via kirkekontoret aftales tidspunkt for bisættelse/begravelse. Man må gerne ønske en bestemt præst, men vi kan ikke garantere at vi kan imødekomme ønsket.

Henvendelse om bisættelse/begravelse sker som oftest gennem en bedemand, der også hjælper med de praktiske ting og med at udfylde diverse papirer. Kirkekontoret kan dog også hjælpe med udfyldelse af papirerne.

Begravelsen skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Medlemskab af folkekirken opfattes normalt som udtryk for, at afdøde ønsker en kirkelig begravelse. Er afdøde ikke medlem af folkekirken, har man ikke ret til en kirkelig begravelse. Afdødes ønsker skal respekteres, og fravigelse af reglerne kræver en skriftlig erklæring.

Læs mere på www.borger.dk og www.folkekirken.dk.