Fødsel

Fødselsregistrering
Fødselsanmeldelse pr. 1. oktober 2010: Den 1. oktober trådte en ændring af loven om anmeldelse af fødsler og dødsfald i kraft. Selve fødslen registreres nu kun på baggrund af jordemoderens anmeldelse af fødslen. En forældreanmeldelse er således kun nødvendig, hvis der ingen jordemoder har medvirket ved fødslen.

Skelnen mellem gift og ugift
Er I gift, registrerer kirkekontoret fødslen inden for 14 dage. I har også mulighed for selv at anmelde fødslen digitalt. Hvis I er ugifte og ønsker fælles forældremyndighed skal I aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring (se nærmere under digital anmeldelse).

Kirkekontoret sender automatisk et brev ud så snart fødslen fremgår af systemet. I brevet gives besked om, at I har 14 dage fra dagen for barnets fødsel til at indgive en Omsorgs- og ansvarserklæring. Sker dette ikke inden for 14 dage, skal vi videresende sagen om faderskab til Statsforvaltningen.

Digital anmeldelse
Læs nærmere på www.borger.dk

Spørgsmål
Har du/I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at ringe på 86 15 78 01: Mandag mellem kl. 9 og 13, tirsdag - fredag mellem kl. 10 og 13, torsdag tillige mellem kl. 15 og 17.