Navneændring

Ændring af fornavn, mellemnavn og efternavn kan som regel ske ved henvendelse til kirkekontoret i bopælssognet. Hvis man er fødselsregistreret i Sønderjylland, skal man dog i stedet rette henvendelse til personregisterføreren på fødselsregistreringsstedet.

Gebyret (p.t. kr. 480,00) for sagsbehandlingen af en navneændring kan betales med dankort på hjemmesiden www.borger.dk eller på posthuset. Netbank kan ikke benyttes.

Flere oplysninger om navneændring fås hos Kirkeministeriet.

Navneændring ved vielse
Navneændring i forbindelse med en vielse (såvel borgerlig som kirkelig) er gratis indtil 3 måneder efter vielsen. Se nærmere under vielse her på hjemmesiden og www.borger.dk. Stort set alle øvrige navneændringer pålægges gebyr på 480,00 kr.

En navneændring kan anmeldes elektronisk, men kirkekontoret ikke må påbegynde sagsbehandling, førend der er betalt. Man betaler ikke for selve navneændringen men for sagsbehandlingen, da et ønske om en navneændring ikke altid kan lade sig gøre.

Læs meget mere om betaling, navneloven og muligheder på www.personregistering.dk og www.familiestyrelsen.dk.