Gl. Åby Kirke

Gl. Åby Kirke er rammen for mange forskellige aktiviteter. Der holdes pt. højmesse en gang om måneden, og i den mørke del af året er der ””Gudstjeneste i den blå time” sidste søndag i måneden. Men der foregår meget andet - bl.a. Baysalmesang.