Åby Sogns Historie

Den stærke stigning i antallet af indbyggere i Åby Sogn, især i første halvdel af forrige århundrede, har betydet, at sognet fra at være et anneks til Vor Frue kirke i Århus indtil 1908 er blevet et sogn med mere end 12.000 indbyggere. Vi beskæftiger tre fuldtidspræster, en fuldtids kirkekoordinator, to kirketjenere og to kirke- og kulturmedarbejdere, en fuldtidsorganist og et kor på seks sangere. Kirkegårdene beskæftiger et personale på fire fastansatte personer, samt tre sæsonansatte.

Allerede i 1966 drøftede man en deling af sognet i to, og på et møde seks år senere, den 26. februar 1972, vedtog menighedsrådet at ansøge kirkeministeriet om en endelig deling. Tanken var at oprette et sogn med Åby Kirke som sognekirke. Den nordlige del af det gamle sogn skulle da udskilles som et selvstændigt sogn med Åbyhøj Kirke som sognekirke. Da man også forudså en regulering af grænserne til de tilstødende sogne, Brabrand, Hasle, Møllevang og Vor Frue, regnede man med, at det ny Åbyhøj sogn ville få cirka 9.000 indbyggere mod 5.000 i Åby sogn. Imidlertid sagde kirkeministeriet dengang nej til at oprette tre præstestillinger i de to sogne, hvorefter tankerne blev skrinlagt.