Tilknytning til Åby Sogn

Åby Sogns menighedsråd har vedtaget tilknytningskriterier for at få foretaget kirkelige handlinger i vores kirker. Dette har vi været nødsaget til i forhold til de ressourcer, vi har til rådighed. Det er naturligvis en vanskelig proces og en meget følsom beslutning, men det har været nødvendigt at træffe en sådan beslutning. Tilknytningskriterier for folk uden adresse i sognet - i forhold til at få foretaget kirkelige handlinger i Åby sogns kirker.

Personer uden bopæl i, men med tilknytning til sognet, har adgang til at få foretaget kirkelige handlinger i sognets kirker.

 

Tilknytning til sognet er:

  • at man er døbt i sognet.
  • at man er konfirmeret i sognet.
  • at man har boet i sognet.
  • at ens nære pårørende, dvs. forældre, børn, ægtefælle, har bopæl eller gravsted her.


Andre tilfælde hører under sognets præsters frie vurdering, idet der tages hensyn til sognets personalemæssige og finansielle ressourcer.

OBS! Der kræves kun et af punkterne opfyldt.

 

Tilknytning til sognet er IKKE:

  • at man bor ved sognegrænsen
  • at kirkerne findes kønne
  • at bedsteforældres gravsted er beliggende her.

 

Ovenstående er besluttet på menighedsrådsmøde den 28. april 2009.